Forbrukslånbank med gode resultater

Den store og velkjente norske forbrukslånbanken ya Bank kom med sterke resultater i begynnelsen av mai, og resultatet etter skatt var på hele 144 millionr kroner i 2015 mot 76,6 millioner i 2014.

Før skatt var resultatet på 197,7 millioner kroner og dette var en oppgang fra 105,4 millioner kroner i 2014, og det betyr intet mindre enn en imponerende oppgang på fantastiske 87%!

Selv om denne siden handler om et helt annet segment i norsk næring, så må vi nesten få lov til å applaudere et resultat som dette. Dog har vi jo mye med banker å gjøre, men det blir på den andre siden av bordet.

Tapsavsetningene kom med en belastning på regnskapet med 46,3 millioner kroner mot 21 millioner kroner året før. Renteinntektene stek til 294,4 millioner kroner mot 205,2 millioner kroner året før.

Andre inntekter og netto provisjon endte på 70,6 millioner kroner og dette er en oppgang fra 22,3 millioner kroner.

Trenger man å være i tvil om at forbrukslånbransjen er lukrativ eller ikke?

I en pressemelding sier styreleder Bjarne Borgersen følgende:

– yA Bank vil i 2016 satse videre på å øke bankens utlånsportefølje innenfor segmentene kredittkort og forbrukslån. Banken har hatt god tilgang på nye kunder, og styret forventer at tilgangen på nye kunder vil være sterk også i 2016.

Banken sier dog at de vil forvente en økning i kredittrisikoen i 2016 ettersom arbeidsledigheten i Norge har økt, og man regner derfor med å øke tapet i prosent av utlån fra 2% til 2,5% – noe som man sannsynligvis kan regne med.

Hvis du trenger mer informasjon om hva forbrukslån er så kan du ta en titt her. Der vil du finne god, enkel og oversiktlig informasjon om slike private lån slik at du kan øke kunnskapen din på dette feltet.

Hvis du skal søke om forbrukslån selv anbefaler vi at du anvender deg av en lånemegler slik at du får et så billig lån som overhodet mulig.