Gladlaks!

Vi skal bevege oss litt bort fra trauste nyheter om fiskeri og laks, og heller se på noen flotte bilder av laks i fri utfoldelse!

Denne videoen viser oss hvordan laksen tar seg oppover elvene for å gyte, og det er fantastisk å se på. Laksens livssyklus avsluttes der, og nesten alle laksene dør etter å ha gjennomført denne ferden opp elven. Det er dermed duket for at nye lakser skal starte på den samme syklusen hvor de utvikler seg til smolt før de legger ut i havet. De vender deretter tilbake til elven hvor de ble født for å gjøre det samme som sitt opphav.

Bildene er fra Adams River i 2010 og var på daværende tidspunkt den største laksevandringen på over 100 år! Elven ligger i British Columbia i vest-Canada. Det er Stillehavslaks vi ser på bildene og alle dør altså etter reproduksjonen. Når det gjelder Atlanterhavslaksen, som vi har her i Norge, har den evnen til å gyte flere ganger, men blant førsteganggyterne dør mellom 60% og 70%. De er allikevel ikke uvanlig at en Atlanterhavslaks gyter 3-4 ganger.

Nyt!