Hoppende laks i Kristiansand

Noen kaller det for høstens kanskje mest fascinerende og vakre eventyr, og hvis man har litt tålmodighet og er heldig med forholdene kan man bevitne at både laks og sjøørret forsøker å forsere bekkene som renner inn i Otra ved Kristiansand.

Når forholdene ligger til rette for det vil man få se meterhøye hopp fra laks som forsøker å komme seg oppover i vassdragene for å gyte, men her må de som regel gi opp og finne gyteplasser lenger ned. For fiskeentusiaster er dette bestandig morsomt som sagt ligger forholdende virkelig til rette for det i de mange sidebekkene til Otra.

En av de som kan nyte godt av dette synet er Per Gunnar Stølen og da han har NRK på besøk er det liten tvil om det virkelig yrer i elven, og Stølen selv bruker å fiske laks sommerstid. Det er derfor soleklart at fiskeren nyter det synet han kan se i disse tider i elvene. Han forklarer at man bare må treffe på den rette vannstanden, for der han står klarer ikke fisken å entre videre oppover elva ettersom strømmen er for stri og elva for bratt. Han sier at laksen da rett og slett bare stopper og gjør et par skikkelige byks før den slipper seg lenger ned for å lete etter gyteplass.

Han forteller videre at det er utrolig fascinerende å tenke på at det har vært slik i tusenvis av år, og spesielt med tanke på hvordan Otra var i løpet av noen år på femtitallet. Mannen som bor på Strai fisker som regel et par laks om sommeren og hygger seg stort med hobbyen sin. I flere av sideelvene til Otra gyter laksen og i filmen som vi kan se på NRK er det Høiebekken vi får se, men også i Auglandsbekken og Straisbekken er det gode gyteforhold.

Grensen for fangst av laks har vært satt til 20 fisker, og han forteller at han har klart kvoten sin også i år – noe han er godt fornøyd med. Videre kommer det frem at han er optimist med tanke på sesongen som kommer og at ingenting tyder på at det skal bli noe dårligere fangstmuligheter til neste år.

Klikk på bildet for å gå til nyhetssaken med filmen.

laksehopp elv