Identifisering av problemer

Små bedrifter befinner seg i en spesiell situasjon, og det vi tenker på først og fremst er at problemer de måtte havne i som i utgangspunktet kan regnes som forholdsvis små kan velte hele driften – med mindre man er veldig proaktiv i arbeidet man gjør ut mot kundene.

Liten tue kan velte stort lass, heter det så klokt i ett av våre mange ordtak som finnes i det norske vokabularet, og det er veldig sant når det kommer til de mange små bedriftene som finnes her til lands. Ting som kanskje kan oppleves som bagateller vil i mange tilfeller kunne være avgjørende faktorer for om man lykkes med bedriften eller ikke, for når man driver i ‘småskala’ skal det utrolig lite til før man havne bakpå.

Det kanskje aller viktigste punktet med tanke på drift og overlevelse med bedriften er naturligvis forholdet man har til kundene. Det er kundene som betaler lønnen til deg og dine ansatte, og dette er det faktisk viktig at man fokuserer på til enhver tid. Dette er så sentralt at man burde nedfelle dette i dokumentene til bedriften og ha egne punkter på dette som går på kundebehandling. Hvordan skal dere behandle kundene når de klager på den tjenesten dere yter eller det produktet dere selger? Har dere en strategi på dette eller tar dere det som det kommer?

Utfordringene er mange men akkurat dette punktet er som sagt blant de aller viktigste. Kundene har bestandig rett, og selv om dette kanskje er en forslitt frase, så sier den tydelig noe om hvor viktig kundene er.

Når en kunde klager på noe kan du angripe det på to måter: du kan avvise klagen men tilby å utbedre mot betaling, eller du kan fikse opp gratis. Hvilken av disse to tilnærmingene tror du kunden vil reagere best på? Nettopp, og hvordan tror du kunden vil reagere på disse to tilnærmingene når det kommer til det å snakke til sine venner og bekjente om bedriften din?

Et dårlig rykte er livsfarlig for bedriften din, og noe du vil slite med å bli kvitt – så det er best å ha en god strategi på dette fra starten av.