Investeringer i norsk fisk

Norsk oljenæring befinner seg godt nede i sumpen om dagen, men det er allikevel noen lyspunkter i norsk økonomi – og det vi snakker om er naturligvis sjømatnæringen.

I Norge er det flere ting vi er gode på, og oljen er naturligvis én av disse tingene. Når det går tregt i den bransjen er det derfor godt at en annen norsk næring som har mye norsk ekspertise tar steg fremover. Som nevnt er sjømatnæringen i medvind nå om dagen, og dette er noe som norsk økonomi virkelig har bruk for all den tid vi taper mye penger på de ekstremt lave oljeprisene. Norsk økonomi trenger så definitivt flere bein å stå på og sjømatnæringen er i ferd med å vokse seg stor og viktig i så måte.

Investere i fisk? Sjekk ut muligheten til å trade i binære opsjoner.

Vi håper derfor at Norge som nasjon blir like flinke og banebrytende innenfor sjømatfeltet som vi har vært i en årrekke innenfor oljebransjen. Det dreier seg om å utvikle ekspertise og nyvinninger og å bruke disse til å gjøre Norge til et sterkt land som kan forsyne verden med lukrative og eksklusive produkter. Dette er ekstremt viktig hvis vi ser fremover i ett litt lengre perspektiv, for det er jo ingen tvil om at oljen til syvende og sist vil være en saga blott, og da er det viktig at kommende generasjoner har en verdiskapende nasjon som de kan overta og drive videre.

Investeringer i andre næringer, og naturligvis ikke bare fisk, vil derfor være helt essensielt hvis vi skal ta Norge videre og kunne ha den samme velstanden som vi har hatt tidligere. Det går nok opp et lys for mange at pensjonsalderen kanskje ikke vil bli så fet som det man hadde trodd, og nå må vi altså stå lenger og lenger i arbeid for å få de samme godene som nåværende pensjonister har.

Derfor må vi begynne å skape, innovere og være smart. Og her er fiskeriet og sjømaten ekstremt viktig!