Mangler forsikring

Analyseselskapet YouGov utfører undersøkelser for de aktører som måtte ønske det, og Codan Forsikring kunne nettopp offentligjøre at de hadde foretatt en undersøkelse angående båter og forsikring, Over 1000 nordmenn ble spurt, og alle disse eier eller har tilgang til en fritidsbåt, og de ble spurt om hvordan de har valgt å forsikre båten sin.

Det overraskende svaret var at kun 57% av de som ble spurt hadde kjøpt båtforsikring til fritidsbåten, mens en tredjedel forklarte at de ikke hadde forsikring. 15% oppga at de ikke visste om båten de bruker har en forsiking.

De vanligste skadene på båter kommer som regel som en følge av grunnstøting, og faktisk viser det seg av hver femte båt grunnstøter minst én gang.

Til NRK sier presseansvarlig i Codan Forsiking Christian Kamhaug følgende:

– En grunnstøting blir ofte veldig dyrt, med skader på både motor, ror og skrog. Har du ikke forsikring, blir det fort slutten på båtdrømmen.

Den samme mannen sier også at det er en stor økning i antallet innmelde skader og i løpet av de siste 15 årene har tallene doblet seg.

– Kjører du på noe uten forsikring, kan det bli ganske store skader som kan bli veldig dyre. Både for dem som har utført skaden, og for dem som blir skadet.

Å ha båtforsikring er naturligvis veldig viktig, og som man vet så kan dårlig vær også lage skader på båtene mens de ligger i havna. Får man mye vind kan mange båter dulte borti hverandre, og hvis man får en skade på båten er det ingen tvil om at verdien vil synke betraktelig. Har man ikke forsikring vil dette bli et kostbart tap, og da får man gjøre seg opp en vurdering om dette er et tap man har råd til å ta.

Hvis du er å vei til å ta opp et båtlån i dag, anbefaler vi derfor at du forsikrer båten din umiddelbart. Det er mye som kan gå galt og det er for dumt å sitte igjen med et lån som er mye større enn hva båten er i verdi fordi du har valgt å droppe forsikringen.