Outsourcing av IT-tjenester

Enhver bedrift i dagens samfunn er mer eller mindre avhengig av velfungerende IT-tjenester. Hvor stor denne avhengigheten er vil naturligvis være avhengig hvor stor geskjeften som drives er og hvor IT-basert den er.

Basert på disse vurderingene må derfor enhver bedrift, også innenfor laksenæringen, gjøre seg opp en mening om de klarer å løse sine IT-utfordringer selv eller om det vil være behov for ekstern hjelp fra leverandører som er spesialisert på slikt arbeid.

Fra en side med kompetanse på dette feltet står det følgende å lese:

Billige datamaskiner blir fort dyre dersom de krasjer i arbeidstiden, og leverandøren ikke har noe support-apparat klart til å ta hånd om dette. Velg derfor en IT-leverandør med erfaring og kunnskap om din bransje. Hvis ditt firma skal oppgradere IT-parken kan vi anbefale at en eventuell lånefinansiering gjøres her.

Det er ikke alle virksomheter ser seg tjent med å holde seg med egen IT-avdeling. Men økt avhengighet til IT-systemene gjør at selv mindre virksomheter kan trenge et fullverdig datasenter og tilgang til en IT-avdeling med spisskompetanse på alle mulige områder, dette er kunnskap og løsninger som Net-Opp AS besitter.

Enhver bedrift kjenner seg naturligvis igjen i slike beskrivelser, og det er faktisk veldig behagelig å finne en leverandør av IT-tjenester hvor man har en fast kontaktperson som med jevne mellomrom stikker innom bedriften for å drifte og vedlikeholde IT-systemene.

Så derfor: det å forsøke å spare penger på IT og IT-systemer generelt kan fort vise seg å bli en stor kostnad, og alle har hørt om begrepet å spare seg til fant. Dette er det så definitivt en stor del sannhet i, så det gjelder derfor å ta sine forholdsregler så fort som overhodet mulig.