Putins lakseboikott har liten innvirkning

Russland har som sagt boikottet den norske laksen på grunn av situasjonen i Ukraina, men laksenæringen har klart å omstille seg raskt og faktisk er det rekordsalg av laks nå!

Det var den 7. august at det ble innført stans av sjømatimport fra Norge av Russland, men de påfølgende 5 ukene ble eksporten av norsk laks allikevel rekordhøy. Den norske laksen har heller tatt veien lenger sør i Europa og i uke 33 til 37 var eksporten 3% høyere enn tilsvarende uker i 2014, og 2% høyere enn året før det igjen. Norges Sjømatråd forteller at det er stort behov og sug etter norsk laks i markedet og nå når Russland har meldt seg av så har nye land kommet til. Man kan derfor trygt konkludere med at laksemarkedet har blitt globalt og at vi ikke er så avhengig av Russland som vi har trodd.

Eksportørene har vært dyktige i jobben som har blitt gjort og har henvendt seg til nye markeder. Dette har ført til at blant annet Tyskland og Spania har handlet mye laks den siste tiden, og i de fem foregående ukene før 17. september har eksporten ligget på omtrent 16.500 tonn i uken. Dette tilsvarer 130 daglige trailerlass ut over den norske grensen!

Utover høsten skal Sjømatrådet gasse på i markedsføringen i Europa, og det vil derfor komme norsk laks på tv-skjermene i både Polen, Frankrie, Spania, Norge og Italia, og den franske kampanjen blir den aller største som noen gang har vært sendt der. Markedsføringsbudsjettet har blitt økt med 40 millioner kroner og totalt sett regner man derfor med at man vil bruke omking 100 millioner kroner på dette. Sjømatrådet forteller at tallene virker lovende til tross for den russiske boikotten.