Refinansiering av røykeri

sunsea oppstart

Foredlingsfabrikken på Moltustranda i Herøy gikk konkurs i 2012, men startet opp igjen under nytt navn: Sunsea

På fabrikken fordeler man fisk og derfor ble det investert i et stort røykeri, men det skulle vise seg å bli en kostbar investering

Store utfordringer med høy laksepris

Røykingen av gisk startet i 2013 og som sagt investere selskapet i et stort røykere, og daglig leder Edgar Sandanger, sier at selskapet nok undervurderte disse kostnadene, samt ufordringene som fulgte i kjølvannet av investeringen. At man i tillegg fikk rekordhøye priser på laks var med på å forverre situasjonen.

Stigningen i lakseprisen forutså ikke selskapet, og at den ble såpass markant som den ble gjorde slik at driften ble meget kostbar. Lakseprisene var naturligvis gunstig for oppdrettsnæringen, men for foredlingsbedriftene ble de et problem.

Forhandlinger med kreditorer

Ledelsen satt lenge i forhandlinger med både investorer og kreditorer og har landet en avtale med både Innovasjon Norge, SG Finans, Sparebanken Møre og Handelsbanken. Daglig leder innrømmer at prosessen har vært komplisert, spesielt siden det var så mange parter som skulle bli enige, men i midten av juli kom man frem til en spiselig løsning for alle parter. Situasjonen i selskapet var faktisk så ille at selskapet ikke maktet å betale ut lønn til sine ansatte, samt at feriepengene ikke kom ut til rett tid.

Flere grep ble gjort og deriblant en refinansiering samt en omstrukturering av bedriften. Omstruktureringen innebærer at man splitter bedriften opp i to deler hvor den ene tar seg av pelagisk fisk mens den andre delen tar seg av laks. Sandanger er optimistisk med tanke på fremtiden og sier det er usannsynlig med laksepriser på det nivået igjen,