Tanaelva – litt generelt

Elva Tana, også kalt Tanaelva, er et vassdrag på 366 kilometer som går i Tana og Karasjok i Finnmark, samt Utsjok i Finland. Hele 256 kilometer av denne elva utgjør grensen mellom Norge og Finland, og dannes i det punktet for elvene Karasjokha og Anarjokha løper sammen.

Tanaelva

Tanaelva er viden kjent for sitt fantastiske laksefiske og er det desidert største laksevassdraget i Norge, og i 1951 ble det tatt en laks på 32,5 kilo – noe som er offisiell norgesrekord. Imidlertid skal visstnok verdens største atlantiske laks ha blitt tatt i elva i 1928 og skal ha veid 36 kilo, men dette er en historie som ikke er bekreftet i følge Wikipedia. Elven avslutter sin ferdi i Tanafjorden og faktisk er munningen av elva et av de aller største uberørte deltaområdene som finnes i Europa.

Laksen i Tanaelva

For de som driver ferskvannsfiske er det liten tvil om at oppmerksomheten og interessen rundt laksen og laksefiske har vært enorm – og har vært det lenge. Her til lands har vi også et spesielt ansvar for forvaltningen av laksen ettersom forekomsten av villaks er særdeles stor, og da blir naturligvis arbeidet som gjøres i Tanaelven ekstra viktig. Det er ikke tilfeldig at vi her i landet ligger i verdenstoppen for mengden med villaks som fanges i elvene våre.

Den totale størrelsen på Tanaelven og alle dens sideelver og innsjøer er meget stort, og antallet sideelver som er lakseførende er mange. Et interessant poeng i så måte er at laksebestanden som finnes i disse sideelvene har en genetisk profil som er tilpasset det vassdraget den befinner seg i, og at de derfor er adskilt fra verandre – genetisk sett. Dette kan man også se på utseende til fisken, og denne genetiske forskjellen har også et annet fascinerende resultat: laksen vender gjerne tilbake til elven den ble født i, og gjerne også til det samme området hvor det levde i som ungfisk.

Når man skal tenke forvaltning skal man derfor ha denne kunnskapen i bakhodet og at det i disse sideelvene er bestander som er separerte. I hovedelva er det dog en mikset bestand man fisker etter.